Covid-19 & DOBD

Latest update 19 May 2020

Dansk tekst længere nede på siden (for Danish see below).

COVID-19 & Danish Open Bellydance 2020

We do not expect Covid-19 to impact the Danish Open Bellydance 2020 festival… But many events have already been cancelled due to the COVID-19 virus and we are naturally following the situation closely.

We will regularly update this page with information about the event’s implementation and not least the handling of payments for workshops, competitions, bazaar, etc. as we currently do get many questions about this.

Ticket for shows via billet.dk: In case of cancellation, you will receive a refund via billet.dk deducted administration fee.

Payment for workshops, competitions, etc.: We will ask you NOT to make the payment until after 1 July 2020. This will also be stated on mail and on the invoice you will receive after you have applied. Competition participants will continue to retain their place in the order they enroll.

Cancellation will occur no later than 15 September 2020: If we find that Denmark is opening up too slowly for larger assemblies and/or risk of boarders remaining closed we will make a decision about cancellation of the Danish Open Bellydance festival no later than 15 September 2020.

If we as organizers choose to cancel the festival, we will refund all payments minus DKK 50 in administration fee for Danish payment and DKK 100 for foreign payments due to higher fee on bank transfers / PayPal fees.

If you, as a participant, choose to cancel a workshop, participation in a competition or a bazaar stall despite the festival being carried out, your payment is non-refundable in accordance with current guidelines. Workshops are possible to pass / sell to a third party. Please note, that if you transfer your place, you MUST make sure to inform the organizers via email no later than 2 weeks before the festival to ensure access to the workshop and changing of festival-passport.

If you have any questions beyond the above, you are welcome to send us an email: mail@danishopenbellydance.dk.

Status for Denmark May 2020:

 • June: Hopefully more of Denmark will open up.
  The government will give further information at the end May
 • Groups: Maximum of 10 people
 • No entry to Denmark for tourists – boarders are closed
 • 18 May: Primary schools are open for 5th– 9th Grade. Schools are for students who are in high school and will graduate this summe
 • 11 May: All shops including malls are allowed to reopen their shops
  Restaurants, cafés and bars are allowed to reopen under restrictions of no partys over 10 persons. and a distans between partys of minimim one meter
 • 20 April: Small business reopen (dentists, hair dressers ect.)
 • 15 April: Primary schools are open for zero – 5th Grade. Schools are for students who are in high school and will graduate this summer. Kinder gardens for the youngest children are open.
 • Until 1 September: Large events (more than 500) are not allowed

The Danish goverments agreement concerning further opening in part two – Published on 20 Maj 2020: Link to pressrelease – in Danish

Senest opdateret 19. maj 2020

Håndtering af COVID-19 i forbindelse med Danish Open Bellydance 2020

Vi forventer ikke at Covid-19 vil få indflydelse på afholdelsen af Danish Open Bellydance i november 2020…. Men idet mange arrangementer har været ramt af aflysninger pga. COVID-19 virus og vi følger naturligvis situationen nøje.

Vi vil løbende opdatere denne side med informationer omkring arrangementets gennemførsel, og ikke mindst den økonomiske håndtering af indbetalinger til workshops, konkurrencer, basar mv. som vi pt. får mange spørgsmål om.

Billet til shows via billet.dk: I tilfælde af aflysning vil billetten blive tilbagebetalt via billet.dk fratrukket evt. gebyr.

Indbetaling til workshops, konkurrencer mv.: Vi beder om, at der IKKE indbetales før efter 1. juli 2020. Dette vil fremgå af den mail og faktura du modtager når vi bekræfter jeres deltagelse efter du har meldt dig til. Konkurrencedeltagere vil fortsat beholde deres plads i den rækkefølge de er tilmeldt.

Aflysning vil ske senest 15. september 2020: Hvis vi vurderer, at der i Danmark åbnes for langsomt op for større forsamlinger, og ikke mindst for indrejse til Danmark, vil vi af hensyn til deltagerne senest tage en beslutning om aflysning af festivalen denne dato.

Vælger vi som arrangører at aflyse festivalen, vil vi tilbagebetale alle indbetalinger minus DKK 50 i administrationsgebyr. Dog DKK 100 for udenlandske deltagere pga. større gebyr på bankoverførsler/PayPal samt lignende håndterings udgifter.

Vælger du som deltager at aflyse din deltagelse i workshop(s), i konkurrence og fin basar-stand på trods af at festivalen gennemføres, er din betaling ikke refunderbar i forhold til gældende retningslinjer. Det er muligt, videregive/sælge workshop-pladser til en tredje part. Vær opmærksom på, at det i så fald er VIGTIGT, at du informerer arrangører hurtigst muligt, af hensyn til adgang til workshoppen og ændring af festivalpas.

Regeringens aftale om yderligere genåbning i fase 2 – Offentliggjort den 20. maj 2020: Link til pressemeddelelse

Har du spørgsmål ud over ovenstående, er du velkommen til at sende os en mail: mail@danishopenbellydance.dk.